Döviz
// Döviz kurlarını almak için TCMB API’sini kullanacağız
function getCurrencyRates() {
// API’nin URL’si
const apiUrl = ‘http://hasanadiguzel.com.tr/api/kurgetir’;

// Fetch API kullanarak veriyi çekiyoruz
fetch(apiUrl)
.then(response => response.json())
.then(data => {
// Kurları sayfada göstermek için bir fonksiyon
displayRates(data.TCMB_AnlikKurBilgileri);
})
.catch(error => console.error(‘Hata:’, error));
}

// Döviz kurlarını sayfada göstermek için bir fonksiyon
function displayRates(rates) {
// Kurları göstereceğimiz HTML elementini seçiyoruz
const ratesDiv = document.getElementById(‘currency-rates’);

// Her bir kur bilgisini HTML olarak oluşturuyoruz
let ratesHTML = ”;
rates.forEach(rate => {
ratesHTML += `<p>${rate.Isim}: Alış: ${rate.ForexBuying}, Satış: ${rate.ForexSelling}</p>`;
});

// Oluşturduğumuz HTML’i sayfaya ekliyoruz
ratesDiv.innerHTML = ratesHTML;
}

// Sayfa yüklendiğinde kurları alacak fonksiyonu çağırıyoruz
document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, getCurrencyRates);